SVG STUDIO / Sound - Video - Graphics

Kreacja scenariuszy do reklam

Spotkanie

Brief

Scenariusz

Każda reklama zaczyna się dokładnie w tym samym miejscu. Na białej, niezapisanej kartce papieru.
Wraz z pojawieniem się na niej pierwszego słowa lub szkicu, zaczyna się proces tworzenia.
W którą stronę podąży? Gdzie się zatrzyma? Jak przekaże informacje o Twoim produkcie?
Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, powierz nam zadanie stworzenia wyjątkowego scenariusza
reklamy radiowej, kinowej lub telewizyjnej.